ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 178) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 75) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 120) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 141) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 303) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 247) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 159) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 190) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 186) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 272) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 348) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 164) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 338) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU