ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 35)   
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 15)   
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 78) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 93) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 259) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 204) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 132) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 166) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 174) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 249) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 291) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 146) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 274) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU