ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (อ่าน 105) 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 104) 
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 71) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 75) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 495) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 181) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 193) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 211) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 373) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 321) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 210) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 242) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 239) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 336) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 531) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 223) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 511) 
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU