ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางคุมสอบปลายภาค (ภาคปกติ) 1/2560 (อ่าน 23)   
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 22)   
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 277) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 113) 
ตารางคุมสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 158) 
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 177) 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 340) 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 286) 
ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 176) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 209) 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 203) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 291) 
ตารางเรียนภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 408) 
ตารางเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 184) 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 396) 
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU