ค้นหาข่าว :
 
  เข้าร่วใเตรียมความพร้อมในการป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมดอกคูณ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

               ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม  “เตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยง” ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  เนื่องด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 6,558 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.87 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายทหาร เรือนจำ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์  
  11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์ 
  อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย 
     18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ
     

     ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์
     

     11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
     

     นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์
     

     อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย
       Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU