ค้นหาข่าว :
 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-05-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ ส่งตัวแทน คือ นายผดุงศักดิ์ คำยศ นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตรวจประเมินพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และในการคัดเลือกนั้น ได้มีการลงพื้นที่ ตามรายชื่อของ ทสม. ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ป่าชุมชนบ้านหนองฝาย ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี และ ศูนย์ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน บ้านสะอาดนาดี ตำบลหนองกุงศรี อำหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  26  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์   
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU